Traumefokusert kognitiv atferdsterapi

En vei ut av fortiden

Behandlere med kompetanse på TF-CBT:

Agnete Dyresen

Psykolog

agnete@oslopsykologkontor.no

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er en behandlingsmetode for å bearbeide traumatiske hendelser og for å bedre funksjonnivået etter en traumatisk hendelse. Du kan leser mer om hva traumer er her. TF-CBT er en evidensbasert tilnærming som er effektiv for å redusere symptomer knyttet til posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og andre traumereaksjoner.


I TF-CBT arbeider en med å bearbeide, strukturere og integrere vonde minner for å oppnå bedring.

I TF-CBT vil en gradvis eksponere seg for de vanskeligste og mest ubehagelige delene av minnene, slik at disse kan lagres som et hvilket som helst annet minne, og en slipper å bli trigget av stimuli som kan gi vonde gjenopplevelser av traumet eller fysisk ubehag.

Dette innebærer at pasienten gradvis og kontrollert blir eksponert for sine traumatiske minner, enten gjennom verbal fortelling, skriving eller bildebehandling. Terapeuten hjelper pasienten med å utforske og bearbeide følelser, tanker og kroppslige reaksjoner som oppstår under eksponeringen. Målet er å redusere angsten og den fysiologiske aktiveringen knyttet til traumet og restrukturere minnet med den informasjonen vi har tilgjenglig nå, i etterkant av traumet. 


En annen viktig del av TF-CBT er fokusering på individets nåværende liv og fremtidige mål. Terapeuten hjelper pasienten med å utvikle strategier for å håndtere dagliglivets utfordringer, regulere følelser og bygge opp igjen tillit i relasjoner.


Traumefokusert kogntitiv  atferdsterapi tar vanligvis sikte på å være en kortvarig behandling. Terapeuten bruker strukturerte retningslinjer og teknikker for å sikre at behandlingen blir systematisk og effektiv. Dette kan være en krevende prosess for klinenten så det er viktig med stabile rammer, og terapeuten spiller en viktig rolle i å skape et trygt miljø og støtte individet gjennom bedringsprosessen.


Skrevet av psykolog Agnete Dyresen og psykolog Sverre Johannes Lind

Oppdag hvordan traumefokusert terapi kan bidra til å bevege seg videre, og å ta makten tilbake fra fortiden