Julie Aker

Psykolog

Kompetanseområder

Relasjonelle og følelsesmessige utfordringer, personlighetsproblematikk, vansker knyttet til identitet og selvbilde, traumer og belastninger, depresjon og sorg, angst og bekymring.


Metodiske hovedområder


Tilgjengelig ved klinikken

Man - Fre : 08 - 15

Jeg er utdannet psykolog ved universitetet i Oslo. Tidligere har jeg arbeidet ved ulike allmennpsykiatriske poliklinikker i spesialisthelsetjenesten. Det har gitt meg bred kompetanse med en rekke psykiske lidelser og menneskelige utfordringer.

Som psykolog etterstreber jeg å være nysgjerrig, åpen og lyttende i møte med deg. Det er viktig for meg å skape et trygt terapirom der du kan føle deg fri til å dele det du har behov for, og hvor vi sammen kan utforske hva som skaper og opprettholder dine plager. I terapi arbeider jeg oftest integrativt, ved at jeg tilpasser arbeidsmetode og henter elementer fra ulike terapiformer, men jeg er generelt glad i å arbeide følelsesfokusert, relasjonsrettet og dynamisk. Av spesifikke metoder har jeg størst kompetanse og interesse for ISTDP, EFT og MBT.


Jeg tilbyr i hovedsak individualterapi for ungdom og voksne på dagtid.

Kontakt for å bestille time hos Julie

For spørsmål og ønske om timer kan Julie nås gjennom kontaktskjema til høyre. 


OBS: Ikke send sensitive opplysninger gjennom mail eller kontaktskjema

Oslo Psykologkontor

Pilestredet 15B

Tilgjengelig: Man-Fre 08:00 - 16:00