Kristine Lund

Kompetanseområder

Parterapi, traumer, angstlidelser (sosiale fobier, panikklidelse, generalisert angstlidelse, helseangst, og sosiale fobier), depresjon, ADHD, belastninger i arbeidslivet, relasjonelle vansker, personlighetsrelaterte vansker, tvangslidelser, spiseforstyrrelser, utbrenthet, og sorg 

Metodiske hovedområder

Tilgjengelig ved klinikken

Man - Fre : 08 - 15

Jeg utdannet meg til psykolog fordi det gir meg mye glede å kunne hjelpe mennesker som står fast i livet av ulike årsaker. Det kan dreie seg om vansker i relasjoner til andre mennesker, fastlåste tankemønstre slik som bekymring eller grubling, vonde følelser, traumer, problemer knyttet til selvbilde, arbeidsplassen, utbrenthet eller andre små og store plager. Jeg tror at alle, på ulike tidspunkt i livet, kan ha nytte av å prate med en psykolog som kan se uhensiktsmessige mønstre utenfra og videre hjelpe med å finne alternative måter å håndtere det som er vanskelig. Hos meg er det deg og dine vansker som står i fokus, og det er viktig for meg at vi arbeider sammen for å nå de målene du vil oppnå gjennom terapi.

Jeg har i flere år arbeidet i spesialisthelsetjenesten (DPS) med fokus på moderate til alvorlige psykiske plager hos voksne. Jeg har derfor bred erfaring med utredning og behandling av blant annet ADHD, angst, depresjon, spiseforstyrrelser, bipolar lidelse og personlighetsrelaterte vansker.

Jeg har fullført videreutdanning i metakognitiv terapi og er sertifisert MCT-terapeut (level 1), samt sertifisert EMDR-terapeut (level 1). Dette gjør meg særlig kompetent til å behandle depressive plager, ulike former for angst/bekymring, og PTSD/traumer. Jeg er en aktiv terapeut og har tro på å lære bort enkle og konkrete teknikker med målet om at du skal få det bedre i hverdagen. Jeg er også kurset i EFT- parterapi og ønsker alle par som ønsker å jobbe med destruktive samspillsmønstre eller å bedre pardynamikken velkommen.

Kontakt for å bestille time hos Kristine

For spørsmål og ønske om timer kan Kristine nås gjennom kontaktskjema til høyre. 


OBS: Ikke send sensitive opplysninger gjennom mail eller kontaktskjema

Oslo Psykologkontor

Pilestredet 15B

Tilgjengelig: Man-Fre 08:00 - 15:00