Fredrik Lund

Psykolog

Kompetanseområder

Traumer, angstlidelser (sosiale fobier, panikklidelse, generalisert angstlidelse, helseangst, og sosiale fobier), depresjon, belastninger i arbeidslivet, relasjonelle vansker, tvangslidelser, spiseforstyrrelser, utbrenthet, sorg og traumer


Metodiske hovedområder

Tilgjengelig ved klinikken

Tirsdag : 16:00-20:00

Etterhvert har jeg fått ganske bred erfaring fra terapi med voksne i det offentlige. Jeg har vært psykolog siden 2013, og har jobbet i psykiatrien siden 2007. Utdanningen har jeg fra NTNU i Trondheim. Jeg har fullført fellesprogrammet for psykologspesialisering hos NPF og program for voksenspesialiseringen hos IAP.


Tilnærmingen i arbeidet mitt har sitt utgangspunkt i meta-/kognitive terapier, men jeg er mer opptatt av integrasjon av virksomme elementer fra forskjellige terapier enn av rene skoleretninger. På dagtid jobber jeg nå i en allmenpoliklinikk i spesialisthelsetjenesten sentralt i Oslo. Jeg har også lang erfaring med korttidsterapi og fra institusjoner for hhv. akutte- og alvorlige psykiske lidelser, i sikkerhetspsykiatrien, samt med familier med samtidige rus- og psykiske lidelser. Dermed er jeg vandt til å jobbe i spennet mellom normale livskriser på den ene siden, og det som omtales som psykoser og alvorlige psykiske lidelser på den andre siden. Midt i dette spennet, finner vi angst- og stemningslidelser, slik som depresjon og posttraumatisk stress. Vanligvis som forbigående problemer eller uønskede forandringer, mens det andre ganger dreier seg om mer karakterfestede utfordringer i hva vi kaller personligheten. Slike kriser og lidelser kan føre til vanskeligheter i relasjoner, arbeidslivet, sosialt eller også helt privat.


Folk i vanskeligheter har vanligvis har forsøkt å løse problemene sine på ulike måter selv, uten helt å lykkes med dette før de oppsøker hjelp. Og ofte er det jo sånn, at disse utfordringene våre likner en del på problemer som andre har hatt før oss. Når problemene vedrører sinnet, eller tanke- og følelseslivet, så kan det være at det nettopp er perspektivet til en psykolog som trengs for å løse opp i en ellers fastlåst situasjon. Hos meg forsøker vi først å finne ut av hvordan problemene utspiller seg i det aktuelle, med sikte på tidlig forbedring. Hvordan forholder dine situasjoner, tanker, følelser og handlinger seg til hverandre? Hvor er det best å fokusere nå, for at du skal få det litt bedre med deg selv? For å oppnå varige endringer, er det vanligvis både nyttig og meningsfylt å se det hele i en større kontekst. Var det noe spesielt som utløste problemene akkurat nå? Hva kan ha vært viktige formative opplevelser tidligere i livet?


Jeg tilbyr individualterapi, og er tilgjengelig på tirsdagskvelder.


Kontakt for å bestille time hos Fredrik

For spørsmål og ønske om timer kan Fredrik nås gjennom kontaktskjema til høyre. 


OBS: Ikke send sensitive opplysninger gjennom mail eller kontaktskjema

Oslo Psykologkontor

Pilestredet 15B

Tilgjengelig: Tirsdag 16:00-20:00