Traumer 

Hvordan overvinne fortiden?

Hva er psykologiske traumer og traumatiske minner?

Psykologiske traumer er sterkt belastende hendelser som etterlater følelsesmessige sår hos individer. Traumer kan komme i ulike former og påvirke mennesker på forskjellige måter, en kan dele dette inn i type 1 og type 2 traumer. 

 • Type 1: Dette er gjerne enkeltstående, akutte og uventete opplevelser, for eksempel en ulykke, naturkatastrofe eller overfall. 
 • Type 2: Dette dreier seg om gjentatte traumer eller traumer som skjer i barndommen mens man er i psykologisk utvikling. Slike traumer kan for eksempel være langvarig emosjonell eller fysisk mishandling, omsorgssvikt eller langvarig mobbing gjennom skoletiden.  


Hvordan lagres traumatiske minner i hjernen?

Fordi traumatiske opplevelser overstiger vår evne til å håndtere stresset og den emosjonelle smerten det påfører kan slike opplevelser være vanskelig å bearbeide i ettertid. Det betyr at slike minner ofte fortsetter å være lagret med de tilhørende sterke emosjonelle reaksjonene, negative tanker og kroppslig aktivering. Når dette senere trigges, kan de utløse kraftige følelsesmessige reaksjoner, noe som kan føre til uforutsigbare reaksjoner og økte stressnivåer.


Et eksempel på dette kan være Mari, som overlevde en nesten drukningsulykke som barn. År senere kan lyden av vannsprut utløse panikkanfall og intens frykt.


Symptomer på psykologiske traumer

Ettervirkningene av traumer kan komme til uttrykk på forskjellige måter. Noen ganger, som i eksemplet med Mari over, kan sammenhengen mellom tidligere opplevelser og senere reaksjoner være åpenbare for oss. Andre ganger kan det være vanskeligere å se sammenhengen mellom nåværende utfordringer og tidligere traumatiske opplevelser. Noen vanlige symptomer på traumereaksjoner inkluderer:

 • Tilbakevendende minner og mareritt: Gjentatte og påtrengende minner eller levende drømmer om traumatiske hendelser.
 • Angst og vedvarende vaktsomhet: Konstant følelse av trussel eller alarmberedskap i kroppen, som om man alltid er i fare.
 • Angstanfall: Uforholdsmessige reaksjoner på situasjoner som trigger underliggende traumeminner og gir angst og kroppslig aktivering. 
 • Affektive svingninger: Vedvarende følelser som skyld, skam eller sinne, selv uten klar årsakssammenheng
 • Vansker med emosjonsregulering: Vanskeligheter med å regulere følelsesmessige tilstander, noe som kan føre til emosjonell overveldelse eller følelsesmessig avflatning. 
 • Dissosiasjon: Opplevelsen av å føle seg frakoblet fra ens egen kropp eller omgivelser. Et eksempel er en person som etter en traumatiserende hendelse, for eksempel en voldsepisode, kan oppleve periodiske stunder der de føler seg som om de observerer seg selv utenfra.
 • Selvfølelsesvansker: Lav selvfølelse og et negativt selvbilde kan oppstå etter traumatiske opplevelser. Dette kan gi opphav til en sterk indre kritiker.


Med en traumatisk bakgrunnshistorikk, samt tilstedeværelse av en eller flere av disse symptomene kan det vurderes om det møter kriteriene for en traumelidelse eller annen symptomlidelse. Diagnoser det kan føre til er: 

 • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD): Preget av mareritt, flashbacks. vedvarende vaktsomhet og/eller følelsesmessig nummenhet knyttet til den traumatiske hendelsen.
 • Kompleks PTSD: Oppstår som et resultat av langvarige traumer, spesielt i barndommen. Dette er ofte preget av lav selvfølelse, vansker med emosjonsregulering og vanskeligheter i mellommenneskelige relasjoner.
 • Angst og depresjon: Traumer kan ogå bidra til utvikling av angstlidelser og depresjon.


Veier til Helbredelse: Egenomsorg og terapeutiske tilnærminger

Helbredelse etter traumer krever tålmodighet, selvmedfølelse og støtte. Anerkjennelse og innsikt i hvordan traumene har formet ens liv er et avgjørende første skritt mot helbredelse. Praktiske teknikker for stressmestring, inkludert pusteøvelser, meditasjon og yoga, spiller en sentral rolle i å berolige nervesystemet. Deling av erfaringer med venner, familie eller støttegrupper tilbyr en plattform for trøst, forståelse og emosjonell støtte.


Det finnes også effektive psykologiske behandlingsmetoder for å takle traumerelaterte utfordringer. To anbefalte og evidensbaserte tilnærminger er:


Husk at veien til helbredelse er en personlig reise som kan være ulik fra person til person. Gjennom veiledning fra en terapeut, i kombinasjon med tålmodighet, selvmedfølelse og sosial støtte, er det fullt mulig å navigere gjennom traumatiske opplevelser og oppnå en økt følelse av indre styrke og psykisk velvære.Skrevet av psykolog Marie Lysne