Marit Soldal

Psykolog

Kompetanseområder

Depresjon, angstlidelser (panikklidelse, generalisert angstlidelse, helseangst, og sosiale fobier), belastninger i arbeidslivet, utbrenthet, sorg og traumer, relasjonelle og følelsesmessige vansker, ensomhet, dårlig selvtillit og skam. 

Metodiske hovedområder

Tilgjengelig ved klinikken

Mandag -Fredag: 10:00-16:00

Jeg er utdannet ved Århus Universitet og har i mange år arbeidet ved Fengselspsykiatrisk poliklinikk og som terapeut ved privatklinikk. Jeg har startet på videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi og dette er noe jeg benytter i terapitimene.

Som psykolog er jeg opptatt av å skape et trygt rom for å kunne utforske vonde og vanskelige følelser.

Jeg jobber ut fra humanistiske prinsipper. Disse prinsippene handler om at den eneste som kan komme fram til hva akkurat du har behov for, i ditt liv, er deg selv.Ved at vi sammen sorterer tanker, følelser og kroppslige reaksjoner har jeg tro på at man lettere kan ta valg og leve et liv som er i tråd med egne behov og verdier.


Tema som jeg jobber med er depresjon, angst, dårlig selvfølelse, skam, sorg, belastninger i arbeidslivet, livskriser og livssituasjoner som kan medføre utfordringer og en vanskelig hverdag.

Kontakt for å bestille time hos Marit

For spørsmål og ønske om timer kan Marit nås gjennom kontaktskjema til høyre. 


OBS: Ikke send sensitive opplysninger gjennom mail eller kontaktskjema

Oslo Psykologkontor

Pilestredet 15B

Tilgjengelig: Mandag - Fredag 10:00-16:00