Søvnvansker

Få tilbake hverdagen med økt søvnkvalitet

Noen av våre behandlere som arbeider med søvn

Sliter du med søvnvansker? Du er ikke alene. Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet i Norge, rapporterer rundt 30-40% av den voksne befolkningen at de har søvnvansker i form av vanskeligheter med å sovne, opprettholde søvnen eller føle seg uthvilt etter søvn. God søvn er en hjørnesten i å sikre din generelle helse og trivsel, og manglende søvn er en gjennomgående risikofaktor for de fleste psykiske plager og lidelser. Tilsvarende opplever mange en betydelig bedring i psykisk symptomtrykk når de lykkes i å bedre søvnkvaliteten. Endring i søvnkvalitet kan med andre ord være både en årsak og løsning på psykiske plager. 


I Norge har vi i de siste årene hatt en økende trend til bruk av søvnmedikamenter med og uten resept. Slike medikamenter kan ofte være vanedannende, men oppleves samtidig ofte skuffende, da de kan føre til en opplevelse av redusert søvnkvalitet og/eller sløvhet ("hangover-effekt"). Selv reseptfrie medikamenter som melatonin-preparater kan svekke kroppens egen evne til regulering av søvn og døgnrytme. Medikamenter kan for mange være en nødvendig løsning på søvnmangel på kort sikt. Samtidig blir de ofte skuffende, eller til og med opprettholdende for søvnvanskene, over lengre tid.  


En av de mest effektive tilnærmingene for å håndtere søvnvkvaliansker er Kognitiv Atferdsterapi (KAT). Dette er en evidensbasert tilnærming som har vist seg å være svært effektiv for å forbedre søvnkvaliteten og redusere søvnvansker over tid. 


Hva er Kognitiv Atferdsterapi for søvnvansker (CBT-I)?

KAT er en terapeutisk tilnærming som fokuserer på å identifisere og endre negative tanker og atferd knyttet til søvn. I stedet for å ty til medisiner som en rask løsning, jobber vi sammen med deg for å utvikle langsiktige strategier for å forbedre søvnkvaliteten.


Hvordan fungerer det?

Gjennom KAT lærer du først å identifisere og utfordre negative tanker og bekymringer som kan hindre deg i å sove. Dette kan inkludere tanker som "Jeg kommer aldri til å klare å sove i natt" eller "Hvis jeg ikke sover nok, vil det ødelegge hele dagen i morgen".


Videre utforsker vi sammen med deg din søvnhygiene og rutiner, og vi jobber med å utvikle sunne vaner og strategier for å fremme avslapning og søvn. I denne fasen er det ofte helt nødvendig med psykologen som en tredjepart, som hjelper å avdekke de uhensiktsmessige strategiene som benyttes for å få sove. Det kan være svært vanskelig å avdekke sine egne blindsoner på egenhånd. Først når en får god innsikt i sine egne uvaner vil en ha mulighet til å gjøre de nødvendige grepene.


Søvnbehandling vil ofte innebære et fokus på å etablere et søvntrykk som leder til et hensiktsmessig søvnbehov når kvelden kommer. Mange med søvnvansker opplever at trettheten ikke gir slipp gjennom dagen, mens natten blir preget av søvnløshet og medfølgende frustrasjon. Den fasen av behandlingen som fokuserer på arbeid med søvntrykk kan oppleves slitsom, men de aller fleste opplever relativt raskt god effekt av dette, og opplever at de får en "reset" av søvnmønsteret som fører til at de får et nytt forhold til søvn.


Hva kan du forvente?

Kognitiv Atferdsterapi er ikke en quick-fix-løsning på linje med søvnmedikamenter. Allikevel kan det være overraskende effektivt når de først settes i gang de nødvendige grep, selv når plagene har vedvart over lang tid. Det blir for mange en investering i din langsiktige søvnhygiene og velvære. Gjennom regelmessige terapisesjoner vil vi gi deg verktøyene du trenger for å ta tilbake kontrollen søvnplagene.


Våre psykologer er her for å støtte deg på din reise mot bedre søvn og økt velvære. Kontakt oss i dag for å finne ut mer om hvordan Kognitiv Atferdsterapi kan hjelpe deg med dine søvnvansker.


Skrevet av Psykolog Torbjørn Madsen

 

unsplash