ADHD

Hva er ADHD?

ADHD, eller Attention Deficit Hyperactivity Disorder, er en nevroutviklingsforstyrrelse som innebærer vanskeligheter knyttet til oppmerksomhet, impulsivitet og hyperaktivitet. 


ADHD deles gjerne inn i tre typer, disse typene er:

  • Overveiende uoppmerksom type: Personer med denne typen ADHD har hovedsakelig vansker med oppmerksomhet og konsentrasjon. De kan ha problemer med å holde seg fokusert på oppgaver, miste detaljer i arbeid eller skolearbeid, og ofte virke glemske. De kan også ha en tendens til å unngå eller motvillig delta i oppgaver som krever langvarig konsentrasjon. Dette kan påvirke deres evne til å fullføre arbeidsoppgaver og følge instruksjoner nøyaktig.
  • Overveiende hyperaktiv-impulsiv type: Denne typen ADHD er preget av en mer iøynefallende hyperaktiv og impulsiv atferd. Personer med denne typen kan ha vanskeligheter med å sitte stille, selv i situasjoner der det forventes ro, som i klasserommet eller ved møter. De kan være urolige, engasjere seg i overdreven fysisk aktivitet og virke rastløse. Impulsivitet kan manifestere seg som å avbryte samtaler eller aktiviteter uten å vente på sin tur, og de kan ha vanskeligheter med å tenke gjennom konsekvensene før de handler.
  • Kombinert type: Dette er den vanligste formen for ADHD. Personer med denne typen opplever en kombinasjon av uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet. De kan ha problemer med både oppmerksomhet og selvkontroll, noe som kan påvirke flere aspekter av deres daglige liv, inkludert skole, arbeid og mellommenneskelige relasjoner.


Utover disse hovedtypene kan ADHD variere i alvorlighetsgrad. Noen personer kan oppleve milde symptomer som ikke har en stor innvirkning på deres daglige funksjon, mens andre kan oppleve mer alvorlige utfordringer som krever omfattende støtte og behandling. Det er likevel viktig å påpeke at alle kan ha utfordringer med oppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet i perioder uten at det betyr at man har ADHD. ADHD er en livslang tilstand som betyr at plagene er tilstede fra barndom og inn i voksenlivet. 


Behandling av ADHD

Behandling av ADHD er individuell og tilpasses for å møte personens spesifikke behov og utfordringer. Her er mer informasjon om de ulike behandlingstilnærmingene:

  • Opplæring om lidelsen: Å forstå ADHD og hvordan det påvirker ens liv er viktig for både personen med ADHD og deres omgivelser. Psykoedukasjon rundt hvordan symptomer manifesterer seg, samt strategier for å håndtere dem, kan hjelpe både personen selv og de rundt dem.
  • Terapi: Terapi fokuserer på å hjelpe personen med å utvikle ferdigheter og strategier for å håndtere symptomer og utfordringer relatert til ADHD. Terapeuten kan hjelpe personen med å forbedre organisatoriske ferdigheter, tidshåndtering, impulskontroll og målsetting. Terapi kan også hjelpe personen med å identifisere negative tankemønstre og erstatte dem med mer konstruktive tanker.
  • Medikamenter: I noen tilfeller kan medisiner være en del av behandlingsplanen. Medikamentell behandling må vurderes i samråd med psykiater. 


Målet med behandlingen er å hjelpe personen med ADHD til å oppnå bedre funksjon og trivsel i hverdagen. Dette inkluderer å bedre oppmerksomhet, organisering, impulsregulering og samhandling med andre. Det er viktig å merke seg at behandlingen kan variere betydelig fra person til person. En helhetlig tilnærming som inkluderer terapi, medisiner og støtte fra familie, venner og skole-/arbeidsmiljøet, kan være avgjørende for å hjelpe personen med å mestre ADHD. 


For en nøyaktig diagnose og behandlingsplan er det viktig å konsultere en psykolog som kan gjennomføre en utredning, og vurdere grad av symptomer og behov for behandling. Skrevet av psykolog Kristine Lund  

 

Mistanke om ADHD?