Emosjonsfokusert terapi (EFT)

Utforskning av følelser for indre balanse

Emosjonsfokusert terapi (EFT): utforskning av følelser for indre balanse 

Har du noen gang følt at følelsene dine tar overhånd og begynner å styre livet ditt? Eller har du kanskje opplevd at det er vanskelig å kjenne kontakt med følelsene dine eller forstå hva du egentlig føler? Emosjonsfokusert terapi (EFT) er en terapeutisk tilnærming som kan hjelpe deg med å gjenopprette balansen i følelseslivet ditt.


EFT fokuserer på å identifisere og utforske følelser, samt hvordan disse følelsene kan påvirke våre relasjoner, tanker og handlinger. Denne metoden er spesielt nyttig for de som ønsker å arbeide med utfordringer som lav selvfølelse, vansker i forhold, overveldende og forvirrende følelser eller motsatt, - en mangel på kontakt med egne følelser.


En sentral del av EFT involverer å adressere indre konflikter ved å utforske og bearbeide gamle sår og følelser. I stedet for å forsøke å undertrykke eller eliminere smertefulle følelser og symptomer, hjelper terapeuten klienten med å utforske følelsene som ligger til grunn for de utfordringene eller symptomene de opplever.


Ett viktig aspekt ved EFT er å komme forbi sekundære følelser. Disse sekundære følelsene kan ofte skjule dypere, primære følelser som er vanskeligere å håndtere og kjenne på. For eksempel kan sinne fungere som en sekundær følelse som dekker over underliggende følelser som sorg eller frykt. Tårer og tristhet kan også skjule underliggende sinne. Ved å identifisere og utforske sekundære følelser, kan klienten komme i kontakt med de mer grunnleggende følelsene og emosjonelle sår. På den måten er EFT en opplevelsesbasert terapiform, hvor terapeuten i timene vil guide klienten til å identifisere og utforske følelsene som dukker opp i øyeblikket. 


Selv om det kan være krevende å utforske sterke følelser, vil EFT hjelpe deg med å komme i kontakt med dem på en trygg og støttende måte. Ved å identifisere og prosessere disse følelsene og emosjonelle sårene, kan klienten bearbeide vonde og negative erfaringer og dermed oppnå større frihet og trygghet i eget liv.


Målet med EFT er å gi klienten verdifulle erfaringer med egne følelser i timene som kan overføres til andre områder av livet. Gjennom å bli bedre kjent med følelsene, lære å tolerere dem og håndtere dem bedre, vil klienten gradvis redusere behovet for å bekjempe eller undertrykke negative følelser. På den måten vil man kunne bli mer robust i møte med livets utfordringer og motgang. Det kan gi dypere selvinnsikt, bedre mellommenneskelige relasjoner, samt potensiell reduksjon i symptomer knyttet til angst, depresjon og stress. Ved å gi slipp på gamle følelser og mestringsstrategier kan klienten oppleve en økt følelse av frihet og handlekraft, og få mer plass til nye og konstruktive følelser og opplevelser.Skrevet av psykolog Marie Lysne