Renata Juric

Psykolog

Kompetanseområder

Traumer, angstlidelser (sosiale fobier, panikklidelse, generalisert angstlidelse, helseangst, og sosiale fobier), depresjon, belastninger i arbeidslivet, relasjonelle vansker, tvangslidelser, spiseforstyrrelser, utbrenthet, sorg og traumer


Metodiske hovedområder


Tilgjengelig ved klinikken

Man - Fre : 08 - 15

Jeg er utdannet psykolog ved Aarhus universitet i Danmark.


Jeg har jobbet flere år i spesialisthelsetjenesten (DPS) og fått bred erfaring med en rekke psykiske lidelser og problemstillinger. Jeg har bred erfaring med utredning og behandling av blant annet depresjon, angst, traumer, søvnplager, og personlighetsrelaterte vansker.


Som psykolog vektlegger jeg at terapien og relasjonen mellom psykolog og klient bygger på trygghet, fordomsfrihet, gjensidig samarbeid, åpenhet, ærlighet og engasjement. Mitt fokus i møte med deg vil være å forsøke å forstå deg med utgangspunkt i dine tolkninger og din forståelse av verden og deg selv slik at vi sammen kan nyansere rundt dette.


Jeg spesialiserer meg på emosjonsfokusert terapi, der vi utforsker og styrker kontakt med følelser og viktige behov, og finner nye måter å møte eller endre vonde og fastlåste følelser på.


Mitt perspektiv er humanistisk der det er viktig å sammen skape en prosess som gir mening og oppleves nyttig for den enkelte. Jeg benytter også prinsipper fra kognitiv terapi, samt er sertifisert EMDR – terapeut (level 1) som er en behandlingsmetode for å bearbeide traumatiske hendelser.


Jeg tilbyr samtaler til ungdom og voksne med ulike former for vansker og problemstillinger.


Tema som jeg jobber med er depresjon, ulike angstlidelser, stress, selvfølelse, ulike livskriser, smerter, sorg, traumer og andre livssituasjoner som kan medføre belastning og uhelse. Jeg tilbyr også terapi på engelsk.


Jeg videreutdanner meg innenfor spesialisering psykoterapi med fordypning i emosjonsfokusert terapi (EFT) i regi av Norsk institutt for emosjonsfokusert terapi (NIEFT).

Kontakt for å bestille time hos Renata

For spørsmål og ønske om timer kan Renata nås gjennom kontaktskjema til høyre. 


OBS: Ikke send sensitive opplysninger gjennom mail eller kontaktskjema

Oslo Psykologkontor

Pilestredet 15B

Tilgjengelig: Man-Fre 08:00 - 15:00