Agnete Dyresen

Psykolog

Kompetanseområder

Traumer, belastende livshendelser, depresjon, angstlidelser (sosiale fobier, panikklidelse, generalisert angstlidelse, helseangst, og sosiale fobier), stressrelaterte symptomer, utbrenthet, komplekse sorgreaksjoner og relasjonelle vansker.


Metodiske hovedområder

Tilgjengelig ved klinikken

Mandag : kl 16:30 - 21:00

Onsdag : kl 16:30 - 21:00

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Bern i Sveits. Min bakgrunn er innen integrativ psykoterapi, som kombinerer ulike terapiformer som kognitiv terapi, systemisk terapi og relasjonsorientert terapi. Behandlingen vil derfor være tilpasset dine behov. 


De 3 siste årene har jeg jobbet i spesialisthelsetjenesten med både voksne, ungdom, par og familier. Dette har gitt meg erfaring med et bredt spekter av problemstillinger knyttet til angst, depresjon, traumelidelser og relasjonelle vansker. Jeg har kompetanse innen traumefokusert terapi (TF-CBT) og kan også tilby EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) terapi.

Som terapeut er jeg opptatt av at du skal føle deg trygg, hørt og sett. Det er viktig at vi jobber med temaene som er meningsfulle for deg, slik at du opplever å få hjelp og støtte, enten det gjelder utfordringer i relasjon til andre, utforsking av egne mønstre og tankesett, eller bearbeidelse av belastende hendelser.


Jeg er også veldig engasjert i fagfeltet, og har publisert artikler om behandling av depresjon og angst hos voksne. 

På dagtid jobber jeg som forsker innen ADHD ved Psykologisk Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo, og som psykolog ved Lovisenberg sykehus sentralt i Oslo.


Jeg kan tilby terapi på norsk, engelsk og tysk.

Kontakt for å bestille time hos Agnete

For spørsmål og ønske om timer kan Agnete nås gjennom kontaktskjema til høyre. 


OBS: Ikke send sensitive opplysninger gjennom mail eller kontaktskjema

Oslo Psykologkontor

Pilestredet 15B

Tilgjengelig:

Mandag kl 16:30 - 21:00

Onsdag 16:00 - 21:00