Emma Johnsen

Psykolog

Kompetanseområder

Traumer, angstlidelser (sosiale fobier, panikklidelse, generalisert angstlidelse, helseangst, og sosiale fobier), depresjon, belastninger i arbeidslivet, relasjonelle vansker, tvangslidelser, spiseforstyrrelser, utbrenthet, sorg og traumer


Metodiske hovedområder


Tilgjengelig ved klinikken

Tirsdag : kl 16 - 20

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen. På dagtid jobber jeg ved Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo. Jeg har tidligere erfaring fra arbeid i spesialisthelsetjenesten.


Strever du med tristhet, sorg, fastlåste følelser, selvkritikk, lav selvfølelse, vonde minner, indre uro, følelse av utilstrekkelighet, sosial angst eller skam? Står du i en vanskelig livssituasjon, føler deg overveldet og alene? Jeg ønsker å hjelpe deg med å forstå følelsene dine bedre, og hvordan du kan forholde deg til dine indre opplevelser på nye måter. Jeg er opptatt av at vi sammen skal jobbe for at du får det bedre, at du får en bredere forståelse for deg selv, dine mønstre og det underliggende som driver symptomene dine. Ofte kommer våre symptomer fra strategier vi har forsøkt å håndtere fortiden ut fra og tilpasse oss, men som skaper vansker for oss i nåtid.


Jeg arbeider ut fra emosjonsfokusert terapi. I denne terapiretningen er følelsene våre i sentrum. Jeg ønsker å hjelpe deg med å sette ord på og gi mening til det vonde, fremfor å undertrykke, minimere eller sykeliggjøre smerten. Følelsene våre er et signalsystem som forteller deg hva som skjer i forhold til dine behov og grenser i verden, og hva du trenger for å leve mer i tråd med det som utgjør et meningsfylt liv for deg.

Kontakt for å bestille time hos Emma

For spørsmål og ønske om timer kan Emma nås gjennom kontaktskjema til høyre. 


OBS: Ikke send sensitive opplysninger gjennom mail eller kontaktskjema

Oslo Psykologkontor

Pilestredet 15B

Tilgjengelig: Tirsdag 16:00 - 20:00