Overvinn frykten for å bli avvist

Bygg indre styrke og skap meningsfulle relasjoner

Overvinn frykten for avvisning: Bygg indre styrke og skap meningsfulle relasjoner

Føler du deg ofte engstelig for å bli avvist eller forlatt av menneskene du bryr deg om? Frykten for avvisning kan ha en dyp innvirkning på vår mentale og emosjonelle helse. Men det er viktig å huske at det finnes veier til å overvinne denne frykten og skape sunnere og mer nærende relasjoner. 


Innhold i frykten

Frykten for avvisning kan uttrykke seg på forskjellige måter, og det er viktig å gjenkjenne følelsene som ligger under overflaten. Tankene om å bli avvist kan føre til intens angst og usikkerhet. Du kan oppleve hjertebank, anspenthet og en klump i magen i sosiale situasjoner, og frykten for avvisning kan holde deg tilbake fra å være deg selv.


Denne frykten kan også underminere din selvfølelse og selvtillit. Du kan begynne å tvile på din egen verdi og føle deg mindreverdig sammenlignet med andre. Frykten kan også føre til unngåelse og isolasjon. For å beskytte deg mot potensiell avvisning kan du begynne å trekke deg tilbake og unngå sosiale situasjoner. Dessverre kan dette forsterke ensomheten og forsterke frykten din.


Opphavet til frykten for å bli forlatt eller avvist 

For å bedre forstå fryktens opprinnelse, kan faktorer som tidlige opplevelser av avvisning og traumatiske hendelser spille en rolle. Tidlige opplevelser av avvisning fra omsorgspersoner eller jevnaldrende kan skape et sår i selvfølelsen. Disse tidlige opplevelsene kan prege hvordan du oppfatter deg selv og dine relasjoner. I tillegg kan smertefulle tap eller traumatiske hendelser i livet føre til en økt frykt for å bli avvist. Slike opplevelser kan ryste grunnlaget for tillit og gjøre det vanskelig å åpne seg for andre. Negative tanker og et negativt selvbilde kan også bidra til frykten for avvisning. Dersom du allerede tror at du ikke er verdig kjærlighet eller aksept, vil det være vanskelig å åpne deg opp for andre.


Overvinne frykten

Overvinne frykten for avvisning krever innsats og engasjement, men vil kunne gi økt livskvalitet i form av økt trygghet og ro, både med deg selv og i møte med andre. Det viktigste på veien for å overvinne frykten vil være å jobbe for å skape meningsfulle relasjoner. Det kan være nyttig å omgi deg med mennesker som støtter og aksepterer deg for den du er. Ved å bygge relasjoner basert på tillit og åpenhet, kan du gradvis oppleve trygghet i å dele dine tanker og følelser.


Å oppsøke terapi kan også være en avgjørende støtte når du skal takle frykten for avvisning. En trygg terapeut kan hjelpe deg med å utforske røttene til frykten og gi deg verktøy og teknikker for å håndtere den. Gjennom terapi kan du lære å være mer bevisst på dine tanker og følelser knyttet til frykten og jobbe med å endre negative på dette. 


Skrevet av psykolog Marie Lysne 

Ta kontakt med oss for å starte din vei til bedre mental helse i dag.