Toleransevinduet


Har du opplevd at «begeret renner over», at du er «helt tom» eller kjenner at du ikke har kapasitet til å stå i hverdagens utfordringer eller krav? Kanskje har du opplevd å være utbrent eller «å møte veggen?» 


Man kan forstå disse tilstandene ved å ta i bruk toleransevinduet. Toleransevinduet viser til grad av toleranse vi har for en gitt situasjon/tilstand. Når vi er innenfor vårt toleransevindu så fungerer vi temmelig bra. Vi klarer å tenke og føle samtidig; dvs at vi klarer å være tilstede, være påkoblet, reflektere, konsentrere oss og sette seg inn i andres perspektiv samtidig som vi kan kjenne på ulike følelser. Vi håndterer tanker og følelser som oppstår på en rimelig ok måte.


Av og til blir vi imidlertid trigget. Hva som trigger den enkelte kan variere, eksempelvis kan vi trigges av en vanskelig følelse, en situasjon (konflikt, prestasjonssituasjon, traume), stress, tankekjør, utfordringer i relasjoner til andre eller lignende. Intensiteten i tanker og følelser kan øke i omfang og vi kan etterhvert bli overaktivert. Når vi er overaktivert så mister vi evnen vår til å tenke klart, og vi blir mer følelsesstyrt og impulsdrevne. Vi klarer ikke å sette oss inn i andres perspektiv like bra og ser ens eget perspektiv som det eneste sanne. Vi kan si eller gjøre ting som vi ellers ikke ville gjort dersom vi hadde vært innenfor toleransevinduet vårt. Vanlige følelsestilstander man kan kjenne på når man er overaktivert er blant annet sinne, å kjenne seg overveldet, panikk, desperasjon, frykt, overtenning, en følelse av å miste kontroll eller å bli «blank.» Et eksempel kan være å oppleve at man «mister hodet» i en krangel med partner og sier ting som en vet sårer den andre, eller at man kan miste besinnelsen ovenfor barna som har spurt om det samme fem ganger. 


Motsatsen til overaktivering er underaktivering. Man kan oppleve å bli trigget, men fremfor å kjenne på sterk aktivering så kjenner man derimot på lav aktivering. Noen kan oppleve å koble ut, kjenne seg apatisk, bli frakoblet, fjern, fremmedgjort, likegyldig og flat. En kan kjenne på lavere hjertefrekvens, nummenhet og passivitet. Et eksempel kan være at man kjenner seg så overveldet at man ikke klarer å gjøre noe, eller at man blir så redd at man går inn i en «frys-tilstand.» 


Å kjenne seg mye overaktivert er krevende for kroppen og det krever mye ressurser. Et resultat av overaktivering over tid (eks mye stress på jobben, belastninger, sykdom e.l) kan være at man går inn i en vedvarende underaktivert tilstand. Dette er hva vi tenker på som utbrenthet og begynnende depresjon. 


Størrelsen på toleransevinduet varierer fra person til person. Dette avhenger blant annet av personlighet (eks temperament), traumer, tidligere erfaringer og evnen til å regulere følelser. Størrelsen på vinduet varierer også fra dag til dag for samme person. Kanskje har du opplevd å ha «kortere lunte» dersom du har sovet dårlig eller dersom du ikke har spist på en stund? Andre faktorer som påvirker størrelsen på toleransevinduet er sykdom, belastninger i livet, stress på jobben, tidligere vanskelige erfaringer med enkelte følelser eller situasjoner, og traumer. 


I psykoterapi arbeider man med toleransevinduet på ulike måter. Vi kan jobbe med å bli bevisst triggere og håndtere disse på bedre måter. Dersom man ofte trigges av høye stemmer/konflikt og dermed bli redd, så vil det være naturlig å bli bevisst på hvorfor det er slik, samt arbeide med å håndtere slike triggere på en bedre måte. Man kan også arbeide med å øke størrelsen på toleransevinduet. Dette kan f.eks innebære å redusere belastninger i livet, jobbe med å tåle følelser bedre, eller å få mer kontroll over tankekjør. I terapi er det også vanlig å arbeide med hva man kan gjøre dersom man kjenner seg over/underaktivert for å komme seg tilbake til toleransevinduet. 


Ta kontakt dersom du ønsker hjelp til arbeide med problemstillinger knyttet til toleransevindu. 


 

Skrevet av psykolog Kristine Lund