EMDR-behandling

Opplev indre ro og frigjør deg fra vonde minner.

Om EMDR-behandling

Har du opplevd traumer, det vil si vonde og traumatiske opplevelser som kan påvirke livskvaliteten din?


Traumer kan etterlate emosjonelle sår som kan føre til langvarige negative ettervirkninger i form av symptomer som angst, depresjon, flashbacks, mareritt, følelsesmessig nummenhet og endringer i atferd. Heldigvis finnes det god behandling. 


EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)-behandling anbefales som en av to evidensbasert behandlingsformer for traumerelaterte lidelser, sammen med traumefokusert kognitiv terapi. Forskning har vist at EMDR-behandling er effektiv for mange pasienter som lider av reaksjoner i etterkant av overveldende opplevelser. Behandlingen kan hjelpe deg med å få en dypere forståelse av deg selv og av hendelsene som har skjedd. Ved å bearbeide traumatiske minner på en ny måte, kan du oppleve en reduksjon i symptomer som angst, depresjon og andre vonde følelser. 


Behandlingen vil som regel foregå i flere faser. Først vil terapeuten din hjelpe deg med å identifisere traumet eller traumene du har opplevd, og de symptomer og følelser som er knyttet til disse minnene.

Deretter går metoden ut på å stimulere hjernen med blant annet øyebevegelser og lyd, samtidig som traumeminnet er aktivert. Dette belaster arbeidshukommelsen din, noe som vil kunne ha en regulerende effekt på følelsene forbundet med traumet. Således vil det kunne skapes et rom for å kunne gå inn i den emosjonelle smerten forbundet med traumet uten å bli overveldet av det, slik at du kan bearbeide hendelsen.

Dette vil gjentas flere ganger mens du fokuserer på ulike aspekter av traumet, og terapeuten vil hjelpe deg med å bearbeide følelsene som dukker opp. Slik hjelper en hjernen til å kunne bearbeide minnet på en ny og mer funksjonell måte, slik at du kan oppleve en reduksjon i symptomer som angst, depresjon og andre vonde følelser og negative tanker. Avslutningsvis vil behandlingen derfor innebære å jobbe med å integrere erfaringene dine og finne nye og mer funksjonelle måter å tenke på og reagere på traumet.


Skrevet av psykolog Marie Lysne

 

La oss hjelpe deg med å starte på veien mot å håndtere vonde følelser og oppleve mer ro og livskvalitet