Grubling


MKT behandlere hos oss:

Grubling 

Hvorfor kjenner jeg meg så deprimert? 

Hvorfor klarer jeg ikke å konsentrere meg på jobb?

Hva mente venninnen min da hun sendte den meldingen? 


Spørsmålene over er typiske i det vi kaller grubling eller depressive kvernetanker. Grubling er repetetive tanker om hendelser i fortid eller nåtid hvor man ønsker å finne svar på hvorfor noe er som det er, eller hva meningen med noe er. Eksempelvis kan du prøve å finne ut hvorfor du handlet slik du gjorde i en situasjon, hvorfor du kjenner deg så sliten eller om situasjonen alltid skal være slik den er. 


Grubling fører ofte til at man kjenner seg nedstemt, tom og tappet for energi. Det er vanlig blant personer som lider av depresjon da de har en tendens til å gruble over sine plager og stadig finne feil ved seg selv.


Når man er deprimert kan man havne i et mønster av vanemessig grubling. Man har grublet så mye at hjernen har blitt trent til å gruble nesten automatisk, uten at man merker det eller er bevisst på tankeprosessen. Det føles nesten ut som om hjernen utfører kverneprosessen av seg selv. Når man når dette stadiet kan det virke svært vanskelig å stoppe grublingen. 


Selv om grubling ofte oppleves som noe man ikke har kontroll over, så er ikke det nødvendigvis tilfelle. Grubling er gjerne noe som startet som en mestringsstrategi hvor man aktivt har prøvd å finne svaret på noe, men som gradvis har blitt mer automatisert og blitt en tankestil. Med andre ord; grubling skjer ikke av deg selv, men det er noe du gjør fordi du på et plan opplever det som hjelpsomt eller nyttig. 


Gjennom metakognitiv terapi kan vi hjelpe deg med å bli bevisst på dine tankemønstre, hjelpe deg med å få tilbake kontrollen over negative tanker, samt lære deg teknikker for hvordan redusere tankekjør og grubletanker. 


Her kommer 3 steg som kan hjelpe til å redusere grubletanker:

  1. Legg merke til triggertanken som starter grubleprosessen
  2. Ikke engasjer deg i tanken - bare legg merke til den uten å følge den videre eller prøve å løse den.
  3. Flytt oppmerksomheten tilbake til det du holdt på med før tankekjøret oppsto, eller rett den mot noe annet som er viktig for deg. 


Ta kontakt med en av våre terapeuter ved behov for terapi tilpasset deg og din situasjon. 


Skrevet av psykolog Kristine Lund 

La oss hjelpe deg med å starte på veien mot bedre mental helse!