ADHD-utredning

Lurer du på om du har ADHD? Hos oss har vi gode psykologer som kan gjennomføre en helhetlig utredning og behandling av ADHD. 


En ADHD-utredning gjennomføres for å undersøke om du har symptomer forenelig med en ADHD-diagnose, alvorlighetsgrad av symptomene, funksjonsnivå, samt videre behandlingsbehov. Utredningen består av flere elementer, slik som selvrapportoringsskjema for symptomer på ADHD og/eller andre plager og strukturerte kartleggingssamtaler med deg og noen som kjenner deg godt (som regel en forelder e.l). Det kan også være aktuelt å gjennomføre nevropsykologiske tester. Dersom du har epikriser fra tidligere behandlinger eller nevropsykologiske testresultater kan det være relevant for utredningen. 


Utredningen gjennomføres av dyktige psykologer som alle har lang erfaring med slike utredninger fra spesialisthelsetjenesten (DPS). Hver enkel sak vil diskuteres i faglig team for å kvalitetssikre utredningen og evt diagnostiseringen. Utredningen kan når som helst avbrytes dersom det ikke foreligger kliniske holdepunkter for ADHD-diagnose. 


En fullverdig utredning tar ca 6-10 timer, hver time koster 1400kr. Utredningen kan også bli lengre ved komplekse saker. Som et ledd i utredningen vil det gjennomføres en nevropsykologisk test som koster 1000kr, og det vil også tas betalt for 2 timer for tolkning av resultater og utforming av rapporter. Grunnet klinikkens kompetanseprofil, tilbys utredning av ADHD kun til personer over 18 år.

Velkommen til oss!

Priser

Individuelle timer (45 min):

Dagtid (08.00-16.00): 1.400 kr

Kveldstid (etter 16.00): 1.650 kr


OBS! Vi gjør oppmerksom på at vi har 48 timers avbestillingsfrist før timens oppstart. Timer som ikke møtes til, eller avbestilles etter dette tidspunktet, vil faktureres i sin helhet.