Lav selvfølelse

Fra selvkritikk til selvaksept: En vei til bedre selvfølelse

Fra selvkritikk til selvaksept: En vei til bedre selvfølelse 

Har du noen gang følt deg fanget i din egen negative indre dialog? Har du noen gang følt at du ikke er god nok? 


Det kan være vanskelig å føle seg trygg og selvsikker i en verden som stadig legger press på oss for å prestere og være perfekte. Lav selvfølelse kan føre til at du tviler på deg selv og dine evner. Det kan påvirke alle aspekter av livet ditt, fra jobben din til dine personlige forhold.


Lav selvfølelse: en usynlig byrde i hverdagen

Selvfølelse er en dyp og subjektiv oppfatning av oss selv. Den omfatter vår tro på egen verdi, kompetanse og evner. Når denne følelsen er lav, kan det føles som om vi er fanget i en negativ indre dialog som stadig minner oss om våre feil og mangler. Denne usynlige byrden kan veie tungt i hverdagen og påvirke oss på flere måter.


Lav selvfølelse kan få oss til å tvile på oss selv og våre evner. Vi blir usikre på om vi er gode nok, om vi fortjener suksess eller kjærlighet. Denne tvilen kan hindre oss fra å ta sjanser, sette oss mål og strebe etter det vi ønsker. Det kan også påvirke vårt forhold til andre mennesker. Vi kan føle oss utilstrekkelige og engstelige for at andre vil avsløre vår "sanne" svakhet. Dette kan skape en konstant følelse av å være utenfor, ensomhet og sosial isolasjon.


Årsak til lav selvfølelse

Årsakene til lav selvfølelse kan være sammensatte og variere fra person til person. En vanlig årsak til lav selvfølelse er tidlige opplevelser i barndommen. Dette kan inkludere oppvekst i en ugunstig miljø, mangel på støtte og anerkjennelse fra omsorgspersoner, eller erfaringer med mobbing eller kritikk. Slike negative opplevelser kan etterlate et dyptgående inntrykk og påvirke hvordan vi ser på oss selv som voksne.


Sosiale faktorer spiller også en rolle i utviklingen av selvfølelse. For eksempel kan negative erfaringer i skolen, vanskelige mellommenneskelige relasjoner eller sammenligning med andre bidra til å underminere vår tro på oss selv. Samfunnets idealer og forventninger kan også påvirke selvfølelsen vår, spesielt når vi føler oss utilstrekkelige i forhold til disse standardene.


Individuelle faktorer, som personlighetstrekk og temperament, kan også bidra til lav selvfølelse. For eksempel kan personer med perfeksjonistiske trekk eller høye forventninger til seg selv være mer sårbare for å utvikle lav selvfølelse når de ikke oppnår sine egne standarder.


Hvordan terapi kan hjelpe?

Terapi kan være en verdifull ressurs for å håndtere lav selvfølelse. Ulike terapeutiske retninger vil gjerne ha ulike måter å tilnærme seg til dette på. Gjennom emosjonfokusert terapi kan du få hjelp til å utforske og bearbeide følelser og erfaringer som ligger til grunn for selvkritikk og lav selvfølelse.

Gjennom kognitiv terapi kan terapeuten hjelpe deg med konkrete verktøy for å håndtere negative tankemønstre og oppfatninger av deg selv som spiller inn i hvordan du ser på deg selv, og hjelpe deg til å finne alternative og mer hensiktsmessige tolkninger. I metakognitiv terapi vil fokuset være på å gjenvinne kontrollen over tankene dine og kunne velge hvilke tanker du gir oppmerksomhet og plass. 


Uansett metodisk tilnærming er det viktig for alle terapeutene hos oss at du føler deg trygg og akseptert mens du arbeider med å styrke selvfølelsen din. Terapi kan være et trygt rom der du kan dele dine følelser og erfaringer uten frykt for fordømmelse. Gjennom kontinuerlig innsats og støtte kan terapi være et verdifullt verktøy i å bygge opp en sunnere selvfølelse og skape positive endringer i livet ditt


Skrevet av psykolog Marie Lysne

 

Ta kontakt med oss i dag for hjelp på veien mot en sunnere selvfølelse.