Marie Lysne

Kompetanseområder

Relasjonelle og følelsesmessige vansker, traumer angstlidelser (sosiale fobier, panikklidelse, generalisert angstlidelse, helseangst, og sosiale fobier), sorg, depresjon, spiseforstyrrelser, ADHD og utbrenthet. Jeg kan også bistå med viderehenvisninger til f.eks. psykisk helsevern. 

Metodiske hovedområder

Tilgjengelig ved klinikken

Man - Fre : 08 - 15

Jeg er psykolog med bred erfaring fra både psykisk helsevern og kommunale tjenester. Jeg har videreutdannet meg innen klinisk voksenpsykologi, emosjonsfokusert terapi og traumebehandling. Sammen kan vi finne egnet terapiform for dine utfordringer. 


Min erfaring er at de fleste kommer til terapi fordi de kjenner på en eller annen form for emosjonell smerte som kommer til uttrykk gjennom ulike symptomer. Symptomer kan for eksempel være depresjon, angst, stress, utbrenthet, selvkritikk eller andre følelsesmessige og relasjonelle utfordringer. Samtidig som ulike symptomer kan være viktig å forstå og adressere, vil mange også trenge hjelp til å håndtere underliggende emosjoner som tristhet, skam, frykt og sinne. I et slikt perspektiv er altså veien til bedring gjennom å jobbe med å endre de innerste følelsene som gir opphav til ulike symptomer og plager. Sammen utforsker vi dine emosjonelle reaksjoner og bakgrunnen for disse reaksjonene.


Som sertifisert EMDR-behandler kan jeg også tilby en effektiv metode for å bearbeide traumatiske opplevelser. Jeg har derfor arbeidet mye med mennesker som strever med traumereaksjoner og ettervirkninger av vonde opplevelser som tap/sorg, ulykker, sykdom, voldshendelser eller omsorgssvikt m.m.


For noen vil det imidlertid kunne være relevant å bruke litt tid på å kartlegge aktuelle symptomer gjennom en strukturert utredning, slik at man kan få en bedre forståelse av det som blir vanskelig. Dette kan blant annet være relevant ved mistanke om ADHD, i så fall kan jeg screene for dette og eventuelt tilby ADHD-utredning.


Uansett om det dreier seg om stress, sorg, angst, traumer, utbrenthet, spiseforstyrrelse, ADHD, relasjonelle eller følelsesmessige utfordringer ønsker jeg å hjelpe deg til å oppnå indre vekst og trivsel. Gjennom terapi kan du oppnå økt forståelse for deg selv, bedre håndtere vanskelige følelser og oppnå bedre livskvalitet i hverdagen.


Jeg ser frem til å møte deg og være en del av din psykologiske reise. Ta gjerne kontakt for å avtale en samtale.

Kontakt for å bestille time hos Marie

For spørsmål og ønske om timer kan Marie nås gjennom kontaktskjema til høyre. 


OBS: Ikke send sensitive opplysninger gjennom mail eller kontaktskjema

Oslo Psykologkontor

Pilestredet 15B

Tilgjengelig: Man-Fre 08:00 - 15:00