Christian Sverdrup

Psykolog

Kompetanseområder

Traumer, angstlidelser (sosiale fobier, panikklidelse, generalisert angstlidelse, helseangst, og sosiale fobier), depresjon, dårlig selvtillit, ensomhet, søvnvansker, belastninger i arbeidslivet, relasjonelle vansker, tvangslidelser, spiseforstyrrelser, utbrenthet, sorg, og personlighetstesting.

Metodiske hovedområder

Tilgjengelig ved klinikken

Tirsdag : 16:00-20:00

Som psykolog er det viktig å skape et trygt rom for å kunne utforske vonde og vanskelige opplevelser. En essensiell del er derfor gjensidig samarbeid hvor du kan føle deg sett og møtt som medmenneske. Som overordnet mål i behandlingen har jeg stor tro på å lære hvordan du kan stå i vonde opplevelser er nøkkelen i hvordan du skal få det bedre.
Jeg har bred klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten og bufetat, både med utredning og behandling. Særlig har jeg fordypet meg i behandling av traumer, hvor jeg bruker bla. traumefokusert kognitiv atferdsterapi for å hjelpe pasienten å prosessere traumatiske opplevelser og samtidig bygge opp igjen indre trygghet. Jeg benytter også metakognitiv terapi for å hjelpe pasienten med å identifisere og endre negative tankemønstre og atferd som opprettholder angst og depresjon. Fra min kliniske erfaring har jeg også utstrakt erfaring med utredning og behandling av ADHD. Til slutt er jeg svært interessert i teknologi, og inkorporerer feks. HRV i behandling.


Hør Christian fortelle om hva personlighet er og hvordan den påvirker livet ditt: PODCAST

Kontakt for å bestille time hos Christian

For spørsmål og ønske om timer kan Christian nås gjennom kontaktskjema til høyre. 


OBS: Ikke send sensitive opplysninger gjennom mail eller kontaktskjema

Oslo Psykologkontor

Pilestredet 15B

Tilgjengelig: Tirsdag 16:00-20:00